Tuyển dụng

Tuyển dụng

Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh tháng 12/2023

Vị trí tuyển dụng: Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh Số lượng TVKD: 06 người Số lượng NVKD: 15 người ...

Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh tháng 10/2023

Vị trí tuyển dụng: Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh Số lượng TVKD: 03 người Số lượng NVKD: 10 người ...

Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Trưởng vùng Kinh doanh + Nhân Viên kinh doanh Số lượng TVKD: 06 người Số lượng NVKD: 15 người ...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán công nợ

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán công nợ   Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc: KCN Tân Quang, ...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên KCS vi lượng

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên KCS vi lượng   Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc:  KCN Tân Quang, Văn ...

Vị trí tuyển dụng: Công nhân LÒ HƠI

Vị trí tuyển dụng: Công nhân LÒ HƠI   Số lượng: 01 người, lao động phổ thông Địa điểm làm việc: KCN ...

Vị trí tuyển dụng: Thủ kho vi lượng

Vị trí tuyển dụng: Thủ kho vi lượng   Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc:  KCN Tân Quang, Văn Lâm, ...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành ép viên, ngô nổ

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành ép viên, ngô nổ   Số lượng: 02 người Địa điểm làm việc: KCN ...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành trung tâm

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành trung tâm   Số lượng: 03 người Địa điểm làm việc: Thôn Bình Lương, ...

Vị trí tuyển dụng: Tuyển dụng nhân viên lái xe nâng

Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Minh Hiếu – Hưng Yên   Vị trí tuyển dụng: LÁI XE NÂNG ...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành trung tâm

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành trung tâm Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc: Thôn Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên ==> Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2022

Vị trí tuyển dụng: Công nhân đổ vi lượng

Vị trí tuyển dụng: Công nhân đổ vi lượng Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc:  Thôn Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên ==> Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2022

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên KCS sản xuất

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên KCS Sản Xuất Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc:  Thôn Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên ==> Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2022

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phụ kho thành phẩm

 Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phụ kho thành phẩm Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc:  Thôn Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên ==> Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2022

Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên

Nhà máy: Thôn Bình Lương -Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3 991 688/89  Fax : 0221 3 991 699

© 2022 Copyright by minhhieu.com.vn. All rights reserved.
Đang online:  3   Tổng truy cập: 1,772,917